Slow pedagogy: mag het wat trager in je kleuterklas?

In een wereld waarin tijd, efficiëntie en administratie prioritair lijken, is slow pedagogy een beweging die juist ingaat tegen de druk en haast in opvoeding en onderwijs. Het gaat dan om het nemen van tijd om ín het moment te zijn, om te zoeken naar diepgang en spel te bewaken. De slow pedagogy-beweging werd geïnspireerd door de slow-food movement.

Het recht op inspraak van kleuters tijdens het nieuwe schooljaar: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Niet alleen de oudere kinderen van de lagere school mogen inspraak krijgen in het schoolleven. Onze kleuters hebben er even goed recht op. Dit zowel binnen de muren van hun kleuterklas én daarbuiten. Met dit blogbericht wil ik jullie overtuigen dat inspraak vertrekt vanuit een hart voor kleuters, voor de directeur en kleuterleerkrachten. Een belangrijke boodschap nu de school weer van start gaat en we met zijn allen opnieuw stilstaan bij de organisatie van dat schoolleven.

Krabbelen, kleuren, krijten, verven… zo leer je schrijven

Moeten onze kinderen wel nog leren schrijven nu alles gedigitaliseerd raakt? Ja, want leren lezen en leren schrijven ontwikkelen samen en ondersteunen elkaar. Ja, want het schriftelijk noteren helpt om informatie te verwerken [1]. En ja, het leren schrijven laat toe de fijn-motorische ontwikkeling verder te stimuleren en traint tegelijkertijd heel wat denk-functies.