Geef jongens en meisjes gelijke kansen door gelijk spel!

Elke leerkracht (in spé) is het hier doorgaans over eens: een ideale (kleuter)klas biedt elk kind de gelegenheid zich optimaal te ontplooien. Het is een klas waarin leerlingen gestimuleerd worden en waarin ze spelenderwijs de kans krijgen om zich zo ten volle te ontwikkelen. MAAR net zoals kinderen tussen nul en zes jaar vooroordelen over huidskleuren ontwikkelen, zo ontwikkelen ook hun genderstereotype ideeën tijdens de kleuterjaren. Hoe kunnen wij kleuters hierbij begeleiden en bijsturen waar nodig?

Ook ondernemende kleuters in jouw klas? 6 tips!

Als je als leraar naar je klas kijkt zal je al snel grote verschillen in ondernemingszin opvallen. Terwijl Mo van papier en plakband zijn eigen bordspel uitvindt, lijkt Lore nooit te kunnen kiezen in welke hoek ze wil spelen. Sommige kleuters beschikken wel over een ondernemende attitude, maar gaan niet over tot actie. Anderen zijn dan weer erg creatief, maar missen de gedrevenheid van een ondernemer. Om alle kleuters te ondersteunen en stimuleren in het zetten van stappen naar ondernemerschap, verzamelden wij zes tips.

De leer-kracht van sociale media

Online facebook-groepen waarin leerkrachten zich verzamelen en vragen stellen, ideeën uitwisselen en materialen delen zijn de laatste jaren enorm populair. En ook twitter, pinterest en zelf instagram hebben potentieel om leerkrachten te ondersteunen en te inspireren in onze dagelijkse job. We geven je drie goede redenen om je snel lid te maken van een facebook-groep of een netwerk uit te bouwen op twitter.

Hoe bouw je een warme relatie met élke kleuter (en zijn ouder)?

Het is als mens en als leerkracht soms moeilijk om een warme relatie met àlle kleuters in je klas te hebben. Kwetsbare kleuters hebben vaak een minder nabije relatie met de leerkracht. Als je gelijke onderwijskansen wil bieden, moet je dan ook actief aan de kwaliteit van je relatie met deze kleuters werken. Hoe je dat doet? Ik geef een aanzet…

Conflicten oplossen: meer dan sorry zeggen en een handje geven?

Een ruzie komt altijd slecht uit, maar leren omgaan met conflicten is een van de meest waardevolle lessen die je je kind kunt leren. Neem daarom -indien mogelijk- je tijd, bij het oplossen van conflicten in de klas. Een conflict is een buitenkans om authentiek en zinvol te werken aan de sociale vaardigheden van de kleuters in je klas.