Uitwisselingsmarkt

De volgende projecten komen aan bod op de uitwisselingsmarkt:

Een thema uitwerken samen met kleuters (An Severeyns, Annelies Demessemaeker)

Tijdens hun eindstage werken onze laatstejaarsstudenten een thema uit samen met de kleuters. Aan de hand van 8 fasen, van de keuze van het thema t.e.m. de evaluatie van het thema, worden kinderen nauw betrokken bij de uitwerking van het thema.

Kaatje Klank (Lieve Van Severen, Sanne Feryn)

De taalmethodiek Kaatje Klank is ontworpen met als doel het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters op een speelse wijze te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid).

Zet je EF-bril op (Sanne Feryn)

Met dit project willen we heel wat kleuters – ook zij die opgroeien in een kwetsbaar gezin – een duwtje in de rug geven om zelfsturend door het leven te gaan. Vanaf 2016-2017 werken we een begeleidingstraject uit voor kleuterleerkrachten samen met de stad Aalst.

Wereldwoorden (Helena Taelman)

In dit project ontwikkelden we een voorleesprogramma met informatieve prentenboeken voor kleuterklassen met kleuters met een taalachterstand. Elke week lezen kleuteronderwijzers een verhalend prentenboek en een informatief prentenboek rond hetzelfde thema voor, en voeren ze verwerkingsactiviteiten uit om de wereldwoorden beter te verankeren.

Support(eren) voor de startende leraar: De talentenkaart (Sanne De Vos)

De Talentenkaart is een innovatieve methodiek om uitwisseling tussen collega’s te stimuleren. Er wordt in één oogopslag duidelijk welke collega je kan raadplegen voor bepaalde informatie, hulp of feedback.

Multimedia in de kleuterklas, een extra kans voor GOK (Chris Mazarese, Nele Vanuytven, Greet Decin)

De wereld waarin kinderen vandaag leven lijkt nauwelijks nog op die waarin wij, volwassen opvoeders, opgroeiden: allerlei ict-toepassingen hebben in een razendsnel tempo het maatschappelijk leven veranderd. Eén van de grootste vergissingen die de school kan maken is geen rekening houden met de leefwereld van deze screenagers in spe. Ook kleuters komen hiermee iedere dag reeds in contact. De vraag rijst nu hoe je deze jonge kinderen kunt helpen in hun wereldverkenning rekening houdend met deze multimediale wereld.

’t School is van iedereen (Chris Mazarese, Nele Van Hemel, Caroline Vancraeyveldt)

Diversiteit als uitgangspunt in de lerarenopleiding: De kracht van docenten- en studentenstages.

Samen-Spel (Caroline Vancraeyveldt, Maai Huyse)

Hoe kan je als leerkracht het verschil maken voor (kwetsbare) kleuters? Een kwaliteitsvolle leerkracht-kind-relatie opbouwen helpt je om alle kleuters te bereiken. Met Samen-Spel krijg je hiervoor concrete tools aangereikt.

Dit ben ik in Brussel (Freya Claes)

‘Dit Ben Ik In Brussel’ wil de diversiteit van jonge kinderen in de klas zichtbaar en bespreekbaar maken. Door meer erkenning te geven aan de sociaal-culturele bagage van de kinderen in de grootstad, hopen we hun meervoudige identiteitsontwikkeling en hun groei naar een positief zelfbeeld meer kansen te geven.

Maximaal Megataal (Marlies Algoet)

Het project Maximaal Megataal wil via een handboek en een trainingstraject de interactiekwaliteit van studenten en leerkrachten kleuteronderwijs (tweede en derde kleuterklas) verhogen. Uit onderzoek blijkt immers dat de meeste kleuteronderwijzers (te) weinig taal- en denk bevorderende interactievaardigheden inzetten. Daarnaast neemt het project routines in de tweede en derde kleuterklas onder de loep, met tips om routines en routineus aangepakte onderwijsactiviteiten meer ontwikkelings- en taal-denk stimulerend in te richten.

Het Toverbos. Emoties in de kleuterklas (Ruth Alberts, Annemie Naetens)

In Het Toverbos kruipen kleuters in de huid van een zelfgekozen dier. Vanuit deze dierenrol bepalen ze wat en met wie ze spelen. In Het Toverbos experimenteren ze met oplossingen en mogen ze hun gevoelens uiten. De coach speelt mee als Grote Vogel. Zij heeft drie rollen: observeren, meespelen en ontwikkeling stimulerend begeleiden.

Boekenbende aan huis (Jaantje Verbruggen)

Het voorlees-aan-huis-project “Boekenbende aan huis wil kinderen uit “leesarme” gezinnen in de vertrouwde thuiscontext laten genieten van verhalen en boeken door de komst van een voorleesvrijwilliger (onze studenten).

Alle projecten komen van onze bloggers of hun directe collega’s.