De leer-kracht van sociale media

Online facebook-groepen waarin leerkrachten zich verzamelen en vragen stellen, ideeën uitwisselen en materialen delen zijn de laatste jaren enorm populair. En ook twitter, pinterest en zelf instagram hebben potentieel om leerkrachten te ondersteunen en te inspireren in onze dagelijkse job. We geven je drie goede redenen om je snel lid te maken van een facebook-groep of een netwerk uit te bouwen op twitter.

Hoe bouw je een warme relatie met élke kleuter (en zijn ouder)?

Het is als mens en als leerkracht soms moeilijk om een warme relatie met àlle kleuters in je klas te hebben. Kwetsbare kleuters hebben vaak een minder nabije relatie met de leerkracht. Als je gelijke onderwijskansen wil bieden, moet je dan ook actief aan de kwaliteit van je relatie met deze kleuters werken. Hoe je dat doet? Ik geef een aanzet…