Buitenspel met kleuters: Beweeg-, speel- en leerplezier!

Wanneer ik vroeger bewegingopvoeding gaf aan kleuters, trok ik regelmatig met hen naar buiten. Zeker wanneer het lentezonnetje in het voorjaar kwam piepen. Ik beschouwde dit steeds als een voordeel van mijn job. Terwijl de andere kleuterleidsters binnen bleven met hun activiteiten, genoot ik met mijn kleuters van de warme zonnestraaltjes! Maar waarom zouden andere kleuterleidsters niet naar buiten trekken? Een leuke, creatieve speelplaats heeft verschillende speel- en leerkansen voor kleuters…

Het National Center for Physical Development and Outdoor Play (USA) ontwikkelde een overzichtslijst om scholen en/of organisaties te helpen bij het neerzetten van kwaliteitsvolle plaatsen voor buitenspel. Hiervoor gebruiken ze enkele categorieën waaraan een speelplaats moet voldoen om kleuters voldoende ontwikkelingskansen te bieden.

Op de eerste plaats moet een buitenspeeltuin kleuters verschillende ervaringen kunnen bijbrengen. Kleuters moeten kunnen klimmen, de natuur beleven, door blootstelling aan allerlei natuurlijke materialen hun eigen grenzen kunnen verleggen,…. Hiervoor is het belangrijk om naast de meeste gekende materialen (zoals ballen, klimmuren,…) ook natuurlijke materialen (zoals bomen, grasvelden, keien, …) aan te bieden op de speelplaats.

Verder moet een speelplaats toegankelijk zijn voor alle leeftijden! Wanneer je bijvoorbeeld een ruimte gaat inrichten waar kleuters kunnen klimmen en klauteren, kan je best verschillende klimtoestellen plaatsen die variëren in hoogte. Op deze manier kunnen zowel de vaardige als minder vaardigere kleuters worden uitgedaagd in je aanbod.

Hoewel dit alles meer in het daglicht van de motorische ontwikkeling van kleuters wordt geplaatst, moet een kleuterleidster ook de kansen zien die een gevarieerde, groene speelplaats biedt voor andere ontwikkelingsdomeinen:

 • Een boomhut is de geschikte plaats om te werken aan de sociale vaardigheden en taalontwikkeling van kleuters.
 • In een groentetuin kunnen kinderen groenten telen en/of andere planten verzorgen. Ze krijgen meer inzicht over de levenscyclus van planten.
 • Een zandbak of zandhoek is de ideale plaats om een heuse natuurlijke ontdekhoek van te maken, waar kleuters de verschillende eigenschappen van het zand leren kennen.

Buitenspeeldag: De dag waarop buitenspel met kleuters alle kansen krijgt!

Jaarlijks vindt er in België een buitenspeeldag plaats. Een dag waarop iedereen wordt gestimuleerd om met kinderen buiten te gaan spelen. Op talloze plaatsen in Vlaanderen kan je initiatieven terugvinden om met kleuters naar buiten te trekken (http://www.buitenspeeldag.be/kom-mee-buiten-spelen-en-sporten). De ideale gelegenheid om ook op school hier meer aandacht aan te besteden! Want buiten is er voor kleuters minstens evenveel te beleven en te leren als in de klas zelf, misschien zelfs meer!

Als je meer wilt lezen over een verrijkte, uitdagende buitenspeelplaats, neem dan zeker een kijkje op:

Quality Outdoor Play Spaces for Young Children, Young Children, November 2014 , 28 – 34.

21 gedachtes over “Buitenspel met kleuters: Beweeg-, speel- en leerplezier!

 1. Ik ben het helemaal eens met deze stelling.

  Ik ben ervan overtuigd dat de buitenlucht kleuters heel goed kan doen en dat dit kleuters een betere concentratie geeft. Kleuters zitten namelijk een hele dag in de klas en komen op een schooldag absoluut niet veel buiten. Tijdens de speeltijden en de middagen kan er buiten gespeeld worden, maar dit is het dan ook. Af en toe vind er eens een turnles buiten op de speelplaats plaats.
  Buiten valt er namelijk ook heel wat te leren voor kleuters. Ze kunnen de natuur ontdekken, ze kunnen allerlei verschillende dieren leren kennen en ontdekken.
  Ik vind dat er in de kleuterscholen beter extra tijd voorzien wordt om buiten te spelen dan dat er in de klas gespeeld mag worden op de computer. Dit heeft naar mijn mening niet echt een meerwaarde voor kleuters.

  Like

 2. Beste

  Ik ben het hier helemaal mee eens. Kleuterleidsters moeten meer buiten komen met hun kleuters en ze op deze manier laten ontdekken en leren, op alle vlakken.

  Er zijn veel kinderen die thuis niet meer buitenspelen, dit is dan om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld, geen mogelijkheid tot buitenspelen omdat ze op een appartement wonen, naast een gevaarlijke straat wonen, of ouders die dit gewoon gevaarlijk vinden en hun kinderen liever binnen houden zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden. Dit vind ik persoonlijk wel jammer, ik heb zelf als kind alle mogelijkheden gehad om buiten te kunnen spelen. Daarom vind ik het jammer dat je tegenwoordig vaak hoort dat ouders hun kinderen binnen houden en voor de tv zetten zodat ze ‘stil’ zouden zijn.

  Kleuters moeten hun energie kwijt kunnen en als ze dit thuis niet kunnen moeten ze hier op school de kans toe krijgen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat kleuterleidsters, als dit mogelijk is op de school, meer buiten komen met hun kleuters.

  Like

 3. Beste

  Ik ben het volledig eens. Kleuters moeten veel meer buiten kunnen spelen om zich voldoende te kunnen ontwikkelen.

  Buitenspelen is voor verschillende reden goed. Kleuters willen graag hun energie kwijt. De klassen van tegenwoordig zijn klein. Er zijn heel veel opbergplaatsen, tafels, en zo voort. De kleuters hebben in hun klas geen plek om vlot te kunnen bewegen. Wanneer ze buiten zijn kunnen ze dat wel. Ze kunnen lopen, springen, klimmen,… want buiten is er genoeg plaats. Hierdoor leren de kleuters ook meteen afstanden, snelheden, ruimte,… kennen. Doordat de kleuters meer bewegingskansen krijgen, gaan ze ook op andere ontwikkelingsdomeinen beter scoren. Want een kleuter die niet voldoende ontwikkelt is op motorisch domein kan een ontwikkelingsachterstand oplopen.
  Buitenspelen is ook belangrijk om de wereld te ontdekken. Kleuters zijn nog volop bezig met de wereld te verkennen. Als men een kleuter altijd binnen laat zitten heeft hij nog niet de helft van de wereld ontdekt.
  Buiten kan je verschillende dingen leren kennen zoals de natuur, het verkeer,…

  Reden te meer om dus veel buiten te gaan spelen met kleuters.

  Like

 4. Beste

  Ik ben het hier volledig mee eens. Kleuters zitten steeds vaker binnen zowel op school als thuis. De speelplaats is de ideale plek om kleuters meer buiten te laten spelen. Het is een veilige omgeving en er zijn verschillende mogelijkheden.

  Kleuterleidsters zouden meer met hun kleuters naar buiten moeten trekken.
  Buiten spelen biedt heel wat kansen. Kleuters kunnen zich verder ontwikkelen op alle gebieden en het is bovendien heel gezond.De meeste klassen zijn vrij klein. Er staan veel tafels, kasten,… waardoor er niet genoeg plaats is om hun energie kwijt te geraken. Wanneer we meer activiteiten buiten zouden voorzien krijgen kleuters meer de kans om zich volledig uit te leven. Buiten worden er ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd en zijn er andere dingen te ontdekken dan in de klas. De kleuters maken kennis met een grotere ruimte, leren omgaan met andere en grotere materialen en komen tot nieuwe spelen.

  Ik vind het heel goed dat hieraan gewerkt wordt, een kleurrijke speelplaats en veel variatie nodigt zeker uit om meer naar buiten te gaan met je kleuters. Buiten spelen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

  Like

 5. Beste

  Ik ben het volledig met u stelling eens. Kleuters zouden veel meer buiten moeten spelen. Zowel thuis als op school.

  Vaak is het probleem dat kleuters thuis niet of minder buiten mogen spelen. De ouders belemmeren dit. Ze vinden het gevaarlijk, door de vele slechte media berichten, de kleren van hun kinderen worden snel vuil. Etc. Dit vind ik wel een beetje spijtig. Kinderen kunnen echt eens genieten wanneer ze eens goed buiten kunnen ravotten, bovendien is het ook super fijn om je eens lekker vuil te maken. Het is dus belangrijk dat de kleuters op school wel buiten mogen en kunnen spelen. Ze leren buiten namelijk heel veel bij. De concentratie van kinderen verhoogt wanneer ze in de buitenlucht kunnen spelen. Ze zitten meestal heel de dag binnen in de klas, ze komen enkel buiten tijdens de speeltijd. In de klas is er ook meestal weinig bewegingsruimte voorzien voor de kinderen. De klassen staan overvol met stoelen, banken, kasten, ….

  Een leuke speelplaats op school vind ik wel belangrijk voor de kinderen. De speelplaats moet uitnodigen om er te gaan spelen. Er moeten verschillende uitdagingen zijn voor kinderen, zodat ze zich zelf kunnen testen en hun eigen grenzen proberen te verleggen.

  Ook de kleuterleidsters zelf kunnen meer met hun kleuters buiten gaan. Ze kunnen zoals in het artikel beschreven tel oefeningen doen, taaloefeningen, …. De kleuterleidsters kunnen dus ook hun activiteiten buiten plannen op een mooie zonnige dag.

  Like

 6. Beste,

  Ik ben het volledig met uw stelling eens.

  Kleuters zitten veel te veel binnen zowel thuis als op school. Kleuters zouden veel meer buiten moeten kunnen komen op school omdat ze thuis daar niet altijd de mogelijkheid toe hebben. Dit hangt af van verschillende factoren zoals een drukke omgeving, te weinig groen, overbezorgde ouders, vele negatieve mediaberichten.

  Het is aan de school en kleuterleidsters om meer buitenactiviteiten aan te bieden. Dit moeten niet allemaal bewegingsactiviteiten te zijn die zich enkel focussen op de motorische ontwikkeling. Men kan evengoed activiteiten buiten organiseren die de andere domeinen verder doen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld een boswandeling, een zoektocht, een exploratie maar ook taalspelletjes of telspelletjes. Buiten kunnen ze ook nieuwe en meer spelmogelijkheden creëren dan in de klas. De kleuters maken kennis met een grotere ruimte, leren omgaan met andere en grotere materialen en komen tot nieuwe spelen.

  Ik vind dat de kleuters beter wat meer buiten zijn dan dat ze op de computers spelletjes zitten te spelen. Naar mijn mening heeft dit geen meerwaarde in de kleuterklas, de meerderheid van de kleuters doet dit thuis toch al genoeg.

  Like

 7. Beste
  Ik ben het helemaal eens met dit artikel. Ik vind het zelf erg belangrijk dat kleuters voldoende de kans krijgen om buiten te spelen. Aangezien buiten spelen veel voordelen oplevert voor de kleuters. Zo kunnen de kinderen door buiten te spelen zuivere lucht inademen. Vaak zitten de klassen overbevolkt. Waardoor er in de lokalen een te grote hoeveelheid uitgeademde lucht komt te zitten, vol koolstofdioxide waardoor er een grotere kans bestaat op hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Door buiten te spelen, zullen de kleuters ook meer in contact komen met zonlicht en dit is eveneens de beste bron van vitamine D. Vitamine D zorgt voor kalkopname in het lichaam en dus voor stevige beenderen. Dit is voor jonge kinderen nog zeer belangrijk.

  Like

 8. Ik ben er helemaal mee eens dat kinderen meer buiten moeten spelen om zich te ontwikkelen.

  Wanneer het weer de kans biedt, moeten we proberen zoveel mogelijk buiten te spelen.
  In deze cultuur spelen kinderen al veel minder buiten.
  De media zorgt ervoor dat onze omgeving onveilig over komt of de kleren mogen niet vuil worden.
  Ook de technologie speelt een grote rol, kinderen spelen op de computer of kijken tv. Kinderen vinden het super fijn om buiten te spelen, als het goed weer is vragen ze zelf om buiten te gaan spelen.
  In de klas is niet altijd de mogelijkheid om rond te kunnen lopen of andere actieve dingen, dit kunnen ze op de speelplaats wel doen. Kleuters hebben nood aan beweging en moeten hun energie kwijt geraken. De speelplaats is afgesloten en gekend door de kleuters, hierdoor is het een veilige omgeving voor hen.

  Bij de speelplaats moet je inderdaad proberen zoveel mogelijk ontwikkelingsdomeinen te bereiken.
  Wel vind ik dat dit niet altijd even makkelijk is, niet alle scholen beschikken over genoeg plaats.
  Als de school zich in een stad bevind is het al wat moeilijker de natuur te integreren.
  Je kan er altijd in stukken aan werken, maar een geheel nieuwe speelplaats is budgettair niet altijd mogelijk.

  Like

 9. Beste

  Ik ben het helemaal met u eens.

  Kleuters spelen in deze tijd te veel binnen en te weinig buiten. Dit geld niet enkel voor thuis maar ook op school. Er wordt op school enkel buiten gespeeld tijdens de speeltijden. De kleuters krijgen hier ook niet meer kansen voor. Af en toe wordt er tijdens het turn uur eens naar buiten gegaan, maar dit is nog steeds niet voldoende.

  Kleuterleidsters kunnen met hun kleuters naar buiten gaan om dingen te ontdekken en te leren. Activiteiten buiten uitvoeren is ook ineens veel gezonder voor de kleuters en voor de kleuterleidster. Doordat we vaak heel lang en met veel in de kleine klassen zitten is het zuurstofgehalte hier vaak heel laag. Hierdoor kunnen de kleuters en de kleuterleidster zich minder goed concentreren. Buiten is er dat probleem niet.

  Kleuters ontwikkelen ook veel sneller buiten. Dit door de vele prikkelingen die ze krijgen om dingen te ontdekken, onderzoeken, door de frisse lucht, ect..
  Buiten hebben kleuters ook veel meer beweging dan binnen. Dit is voor hun motoriek ook nog eens positief. Vaak kunnen kleuters binnen in de klas niet veel bewegen doordat er weinig bewegingsruimte is voorzien. De klas staat vaak vol met stoelen, kasten, tafels,….

  Dit zijn nog maar enkele punten die voor mij heel hard aantonen dat buitenspelen en veel buiten zijn heel belangrijk is voor kleuters en ook voor de kleuterleidsters.

  Like

 10. Beste

  Ik ben het volledig eens met uw stelling.

  Kleuters zouden meer moeten buiten spelen voor hun ontwikkeling en gezondheid. Bovendien bevordert buiten spelen ook de concentratie. Maar spijtig genoeg gebeurd dit buiten spelen te weinig in de school en thuis. Kleuters zitten bijna een hele dag binnen in de klas, er wordt enkel en alleen nog maar buiten gespeeld tijdens de speeltijden. Doordat de klasjes overbevolkt raken en vol staan met stoelen en tafels bieden ze te weinig bewegingsruimte voor de kleuters. Dit vind ik een beetje jammer.

  Dus kleuterleidsters zouden meer activiteiten buiten moeten kunnen voorzien. Waarbij de kleuters ook nieuwe dingen leren over de natuur. Hierdoor kan dus ook de taalontwikkeling en de sociale contacten die kleuters leggen bevorderd worden.

  De thuissituatie speelt ook vaak een rol. Ouders zetten hun kinderen te snel voor de televisie of computer zodat ze stil zouden zijn. Of ze durven soms hun kinderen niet meer alleen buiten laten door de berichten in de media over ontvoeringen e.d. De kleuters mogen zich ook niet meer vuil maken. Maar kleuters vinden het juist heel leuk eens goed te ravotten in de tuin. En hierdoor zullen kleuters hun energie kunnen kwijt spelen.

  Dus reden te meer om kleuters meer buiten te laten spelen. Aan de kleuterleidsters dus om meer activiteiten voor buiten te voorzien.

  Like

 11. Beste

  Ik ben het volledig eens met deze stelling.

  Kleuters zouden inderdaad meer buiten moeten kunnen doorbrengen gedurende de klas dag. Als kleuters een hele dag binnen zitten krijgen ze hierdoor minder concentratie.

  Kinderen moeten de kans krijgen om buien te kunnen spelen en een frisse neus te halen. De school moet dit zeker aanmoedigen. Een mooie speelplaats creëren waar alle kinderen kunnen spelen is dus zeker ook van belang. Kinderen moeten tijdens de speeltijden voldoende kansen krijgen om veel te bewegen en te ontdekken.

  Als kleuterleidster met de kinderen naar buiten gaan tijdens de klas dag vind ik zeker een goed idee. Ook buiten valt er zeer veel te ontdekken voor de kleuters. Een Turnles buiten geven waarom dus ook niet.

  Meer buiten met de kleuters spelen, ontdekken, experimenteren,… ik ben ervan overtuigd dat dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de kleuters.

  Like

 12. Meer buitenspelen met kleuters vind ik echt iets om aan te moedigen. Niet alleen voor de bewegingsleerkrachten maar zeker ook voor de andere kleuterleidsters.
  Veel kleuters hebben echter niet de mogelijkheid om vaak buiten te spelen. Daarom is het voor hen zeker belangrijk als dit op school wel zou kunnen.
  Ik ben regelmatig gaan helpen op een wijkschooltje. Daar werden de kinderen aangemoedigd om bij mooi weer hun fietsje mee naar school te brengen. Alle kinderen konden daar op jonge leeftijd zelfstandig fietsen. We speelden daar ook vaak buiten. Er stond daar een groot speeltoestel met touwen waar zowel klein als groot leerde klimmen.
  In mijn 5 daagse stageweek ga ik werken rond “ groene vingertjes”. Dit lijkt mij een uitgelezen kans om met de kleuters naar buiten te trekken. Misschien kunnen we een tuintje maken waar de kleuters ontdekken hoe je iets zaait en het dan verder groeit. Lijkt me veel aantrekkelijker dan het uit een boek te tonen. We zouden ook op zoek kunnen gaan naar kriebelbeestjes. De kleuters kunnen dan zien wat er zoal rondkruipt en hoe deze beestjes leven.
  Zulke ervaringen blijven kleuters ook veel beter bij. Zeker en vast dat ze met allerlei spannende verhalen naar huis gaan.

  Like

 13. Een zeer interessante blog waar veel waarheid inzit die ik ook zelf ondervind.
  Al kijk je alleen naar het gedrag en het gevoel van de kinderen, daarin merk je al een groot verschil. Vroeger speelden nog heel veel kinderen buiten op de straat met de kinderen in de buurt en was er weinig spraken van speelkamers. Als je nu een vragenlijst zou laten rondgaan zal de helft van de kinderen niet meer op de straat of op een plein in de buurt spelen. Vele ouders denken hun kinderen te beschermen door hen binnen de 4 muren te houden. Natuurlijk moet er ook een veilige buurt ter beschikking zijn waar de kinderen buiten zouden kunnen spelen, dit is niet in alle steden of gemeenten zo. Net hetzelfde als met de bewegingslessen, deze vinden nu voor de meerderheid van de scholen plaats in een turnzaal. Op de speelplaats van enkele scholen krijgen de kleuters meer ontwikkelingskansen door buiten te bewegen dan in de turnzaal. Ik sta volledig achter het feit dat de buitenspeeltuin of speelplaats, kleuters van verschillende leeftijden veel verschillende ervaringen moet bijbrengen. Door te klimmen, de natuur de beleven en door in contact te komen met natuurlijke materialen, kunnen ze hun grenzen verleggen. Een speelplaats kan een perfecte bewegingsomgeving zijn als deze zowel gekende materialen als natuurlijke materialen aanbied. Ik ben ervan overtuigd dat de kinderen op deze manier veel meer kennis, ervaring en verwondering voor de natuur kunnen opbrengen. In deze leuke, prikkelbare omgeving bewegen is dus zeker een pluspunt.

  Dus ouders is het binnenspelen wel zo goed dan we zelf denken?
  Het is dus goed om als ouder en opvoeder een goed evenwicht te vinden tussen het ervaren van het buiten zijn, zich vrij voelen en dingen ontdekken en tussen binnenspelen tussen 4 muren met het materiaal dat je zelf aanbiedt. Hierdoor kunnen de kinderen zich op alle vlakken goed ontwikkelen.

  Like

 14. Beste

  Ik ben het hier volledig mee eens. Kleuters spelen in deze tijd veel te veel binnen. Sommige kleuters krijgen hier thuis niet de kans voor, ze hebben geen plaats of ze mogen niet van hun ouders. Daarom is het erg zinvol om op school meer naar buiten te trekken met de kleuters. Er valt buiten in de natuur super veel te beleven en ontdekken. Kinderen vinden het geweldig en ze leren er ook nog eens veel door bij.
  Ik ben er ook van overtuigd dat een aantrekkelijke speelplaats van groot belang is. Wanneer een speelplaats erg uitdagend en groen is biedt dit erg veel ontwikkelingskansen voor de kleuters. Dit kan gaan van het oefenen van motorische vaardigheden tot bijleren over de natuur en/of dieren.

  Van alle activiteiten binnen kunnen de kleuters ook veel leren, maar het is zeker ook belangrijk om veel met de kleuters naar buiten te trekken. De kleuters kunnen buiten veel intenser bewegen en dit is erg belangrijk.
  Buiten spelen is niet alleen leuk, maar ook nog eens gezond. Dit moet dus zeker aangemoedigd worden.

  Like

 15. Beste

  Ik ben het er volledig mee eens.

  Kleuters zitten nu in deze tijd heel veel binnen omdat er veel media is. Op deze media mogen sommige kleuters heel de dag door spelen en zo komen ze bijna niet buiten. Het is zowel thuis als in het school.

  Persoonlijk vind ik ook dat er te weinig plaats in een kleuterklas is om goed te kunnen bewegen. Kleuters hebben bewegingen nodig en dat kan het beste buiten. Omdat er in de klas veel tafels, stoelen, kasten staan die het bewegen tegenhouden.

  Doordat er een leuke speelplaats is met uitdagend materiaal zet je de kleuters aan tot de toestellen uit te testen. Als je dan ook verschillende ontwikkelingsdomeinen kan ondersteunen is het nog beter voor de kleuter zijn ontwikkeling. Maar ook door gewoon naar buiten te gaan samen met de kleuters om een activiteit te doen kunnen ze verschillende dingen ontdekken. Ook is het leuk als je bv als thema water hebt kan je eens naar buiten gaan als het regent. Samen in de plassen springen, welke kleuter doet dat nu niet graag?

  Daarom vind ik het goed om kleuters meer buiten te laten spelen.

  Like

 16. Beste

  Ik ben het volledig eens met deze stelling.
  Buiten spelen geeft naar mijn mening de mogelijkheid om veel te ontdekken. De kinderen krijgen veel positieve prikkels, er is veel sociale interactie en hun grove motoriek wordt sterk geoefend.

  Het concept ‘buiten spelen’ wordt door mij heel erg gesteund. Maar, voor mij blijft binnen spelen ook zeker even belangrijk. Bij het binnenspelen wordt er vaak geoefend op de fijne handmotoriek, en hierbij is het toch zeer belangrijk dat deze goed ontwikkeld wordt.

  Ik sta volledig achter de organisatie van een buitenspeeldag omdat het belangrijk is dat kinderen meer ‘naar buiten komen’. Sinds enige tijd is dit een veelbesproken onderwerp waar vaak over gediscussieerd wordt. Dit omdat de kinderen vaak binnen blijven spelen, zowel thuis als op school. Hiervoor zou ik het zeker een drietal keer per jaar organiseren.

  Als kleuterleid(ste)r kan je in heel dit gegeven een grote rol spelen en het buitenspelen op school sterk te promoten.

  Like

 17. Ik ben het volledig eens met uw stelling.

  Het Onderzoekscentrum Kind &Samenleving en de K.U. Leuven stellen dat buitenspelen belangrijk is voor kinderen. Buitenspelen draagt niet enkel bij tot een goede fysieke ontwikkeling, tot de gezondheid en zo ook tot een beter welbevinden. Samen (buiten) spelen met kinderen is ook goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en sociale cohesie. Ook de emotionele ontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijk bewustzijn, cognitieve vaardigheden, tijdsbeheer en ontspanning worden met buiten spelen in verband gebracht, alsook de organisatiecapaciteit van kinderen en hun zin voor initiatief. Bovendien raken kinderen buiten hun energie kwijt en vermindert het stress en zorgt buitenlucht ervoor dat kinderen beter slapen. De Britse psychologe Tessa Livingstone ontdekte dat hoe meer kinderen buiten spelen, hoe vaker ze lachen. En uit een studie van de Universiteit van Cambridge blijkt dat elk uur dat een kind buiten speelt, de kans vermindert dat het kind slechtziend wordt.

  Genoeg argumenten om meer aandacht te besteden aan buiten spelen met kleuters en kansen te zien op andere ontwikkelingsdomeinen dan enkel de motorische ontwikkeling. Bovendien bereik je met kleine ingrepen en weinig geld al een gezellige, groene en creatieve speelplaats met veel speel en leerkansen. Waar wachten we nog op?

  Like

 18. Dit is op Julie's Weblog herblogden reageerde:
  Wat een leuke speelplaats!! Jammer dat niet alle scholen over budgetten beschikken om hun speelplaats zo in te richten. Al zou er voor mij toch nog wat meer groen mogen zijn.

  Like

 19. Beste,

  Hiermee ben ik het helemaal eens. Ik vind dat peuters en kleuters al genoeg binnen zitten. Daarom moet je dus ook elk moment grijpen om naar buiten te gaan. Zo kan je de kleuters ook de wereld buiten 4 muren laten ontdekken, ze dichter bij de natuur brengen, meer variatie in spel brengen, meer gaan bewegen, …

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.